Vruty RAPI-TEC

1 položek celkem
rapitec2010
od 0,51 Kč včetně DPH
od 0,42 Kč / ks

vrut RAPI-TEC 2010, zápustná hlava, galvanický zinekNová generace vrutů, která přináší ve srovnání s běžnými vruty uživatelský komfort a lepší užitné...

19035030

Vruty jsou vyráběny z:
Uhlíkové oceli – na výrobu vrutů RAPI-TEC® je používána jakostnější ocel než pro běžné vruty. Po jejich vylisování a vyválcování musí projít procesem tepelného  zpracování, při kterém dostanou požadované mechanické vlastnosti. Vlastní proces tepelného zpracování musí být velmi přesně řízen, aby bylo dosaženo stanovených tvrdostí jádra a povrchu, které jsou nastaveny tak, aby vruty vykazovaly vysokou pevnost a současně byly elastické. Charakteristická pevnost vrutů je
1 000 N/mm2. Provozní třídu u vrutů z uhlíkové oceli určuje povrchová úprava.
Martenzitické nerezové oceli – tento druh nerezové oceli je rovněž tepelně zpracováván. Vruty
vyrobené z této oceli vykazují dobrou odolnost vůči korozi a současně mají mechanické vlastnosti
shodné s vruty z uhlíkové oceli. Martenzitická nerezová ocel neodolává působení kyselin. Vruty
z tohoto materiálu mohou být použity ve všech provozních třídách – 1, 2 i 3.
Austenitické nerezové oceli – vruty z tohoto materiálu není možné tepelně zpracovávat, a proto mají mechanické vlastnosti odpovídající vstupnímu materiálu. Při jejich používání je proto všeobecně doporučeno předvrtávat. Austenitická nerezová ocel označená jako A2 vykazuje
dobrou odolnost vůči korozi, ale neodolává působení kyselin. Naproti tomu ocel označená jako
A4 odolává působení kyselin. Vruty z tohoto materiálu mohou být použity ve všech provozních
třídách – 1, 2 i 3.

Povrchová úprava
Vruty vyrobené z uhlíkové oceli musí být chráněné před korozí. Vruty RAPI-TEC® jsou opatřeny povrchovou úpravou galvanickým zinkem s nadstandardní tloušťkou pokovení a následným speciálním ošetřením povrchu. Povrchová úprava vrutů RAPI-TEC® neobsahuje sloučeniny šestimocného chromu a plní tak požadavky REACH č. 1907/2006. Použitelnost jednotlivých typů a průměrů vrutů pro jednotlivé třídy provozu je uvedena v Prohlášeních o vlastnostech.
Na vrutech RAPI-TEC® vyrobených z uhlíkové oceli určených pro speciální aplikace a použití je rovněž používána speciální tříkomponentní povrchová úprava. Tato speciální povrchová úprava umožňuje používat i tyto vruty v provozní třídě 3.

Kluzný lak
Aby bylo dosaženo vysokého uživatelského komfortu při šroubování, je u vrutů RAPI-TEC® maximálně snížen odpor vůči šroubování. K jeho snížení významně přispívá vrstva kluzného laku, která je nanesena na jejich povrch, dle naší specifikace. Vruty tak mají při pronikání dřevem velmi nízký odpor a tam, kde zůstávají vystavené povětrnostním vlivům, slouží jako další vrstva ochrany před korozí.

Špičky vrutů
• Ostrá jehlová špička – zaručuje rychlé zakousnutí vrutu do materiálu, pro zakousnutí postačuje mírný přítlak.
• Ostrá jehlová špička s odsunutým druhým chodem závitu (u dvouchodého závitu) – odsunutý druhý chod závitu umožnil štíhlou konstrukci špičky, která zajišťuje rychlé zakousnutí vrutu do materiálu s mírným přítlakem.
• Špička se zářezem – zrychluje zakousnutí vrutu a redukuje množství zvednutých vláken při rychlém pronikání vrutu materiálem.
• Vrtací špička – odebírá materiál a tím minimalizuje rozštípnutí materiálu, vytrhávání vláken, vznik prasklin a riziko ukroucení vrutu při šroubování. Spojuje dvě operace v jednu – předvrtání a zašroubování a tím šetří čas a peníze.

Závity
• Dvouchodý závit – dává vrutům extra vysokou rychlost zašroubování při zachování hodnot vytrhávacích sil a nízkého odporu vůči zašroubování. Proto jsou vruty RAPI-TEC® 2010, 2020 a SK PLUS nejrychlejší na trhu.
připojení tenkých dílů k podkladu nebo vytvoření spoje dvou dílů s pevně zafixovaným odstupem anebo je vhodný do hmoždinek. Slouží také ke zpevnění dřevěných dílů při namáhání na otlačení nebo zpevňuje dřevo proti rozštípnutí.
• Jednochodý rychlý závit – částečný – zaručuje vysokou rychlost zašroubování. Vruty s částečným závitem umožňují přitažení připojovaného dílu.
• Jednochodý rychlý závit – plný – zaručuje vysokou rychlost zašroubování. Vruty s plným závitem neumožňují přitažení připojovaného dílu. Plný závit umožňuje
• Spirálová drážka přes závit – minimalizuje vytrhávání vláken a praskání materiálu.
• Frézující závit – další prvek, který pomáhá snížit odpor vrutu při šroubování. Frézující závit snižuje tření na dříku. Při šroubování vrutu bez předvrtání se vytlačený materiál snaží vrátit na původní místo. Frézující závit odfrézuje materiál, který by jinak vyvozoval vysoké tření a dřík klouže materiálem s minimálním třením. Ke snížení přispívá i dříve zmíněný kluzný lak.

Typy hlav
• Zápustná hlava – jde o standardní provedení hlavy, hlava se zapouští do materiálu. Při připojování kovových dílů musí být v dílech osazení pro zápustnou hlavu. Použitím profilované podložky pod zápustnou hlavu lze zvýšit svěrnou sílu ve spoji.
• Zápustná hlava 60° – hlavička s malým průměrem. Výhodou je malá viditelnost a její snadné zapuštění do tenkých nebo tvrdých materiálů. Vhodná pro spoje, kde dřevo může více bobtnat a vyvozovat tak přes hlavu velký tah na dřík vrutu.
• Speciální hlava „kyblíček“ – jde o geometrii hlavy, která zajišťuje perfektní zapuštění. Hlava vtáhne pod sebe zvednutá vlákna a případné drobné otřepy a výsledkem je čistě zapuštěná hlava bez vytlačeného dřeva v jejím okolí. Ideální tam, kde je požadována maximální čistota spoje.
• Talířová hlava – hlava s vylisovanou podložkou. Díky výrazně větší ploše než má klasická zápustná hlava zajišťuje výrazně vyšší hodnoty protahovacích sil. Připojovaný díl je k podkladu přitlačován mnohem větší silou.
• Talířová hlava s osazením – je určena k připojování kovových dílů k dřevěnému podkladu. Kovový díl sedí na osazení a je přitažen rovnou plochou hlavy. Osazení je opatřeno náběhem, které zajistí vklouznutí osazení do otvoru v kovovém dílu.
• Válcová hlava – hlava s malým průměrem. Při šroubování se zapouští zcela do materiálu a výhodou je její snížená viditelnost. Tento typ hlavy má jen velmi malé hodnoty protahovacích sil.
Zpravidla se vyskytuje u vrutů s plným závitem.
• Šestihranná hlava – s drážkou Tx, osazením pro podložku, kónickou dosedací plochou a upravenou geometrií šestihranu – šestihran umožňuje šroubovat vruty šroubovací hlavicí a to s vyosením osy vrutu vůči ose vrtačky bez rizika poškození hlavy vrutu nebo šroubovací hlavice. Šroubovací hlavice se po hranách šestihranu odvaluje. Kónická dosedací plocha centruje při dotahování podložku, odpadá tak nutnost přidržovat podložku v požadované poloze. Po dotažení sedí podložka nebo kování na osazení pod hlavou.
• Drážky pod zápustnou hlavou – usnadňují zapuštění vrutů do materiálu a zahlazují otřepení a zvednutá vlákna. V případě zapuštění do kovových dílů fungují jako „brzdy“.
• Závit pod hlavou – v případě vrutu s geometrií hlavy, která má nižší protahovací síly, přidržuje, případně přitlačuje připojovaný díl. Tento závit rovněž zamezuje, při výrazném bobtnání a sesychání dřeva, jeho klouzání po dříku vrutu. Hlavička pak nevyčnívá nad povrch dřeva.
• Označení na hlavě – slouží jako „pečeť“ kvality, naše vruty jsou jednoznačně identifikovatelné – víme, jakou kvalitu dodáváme, a proto se k vrutům hlásíme. Vyražená délka na hlavě slouží pro rychlou identifikaci délky vrutu i jako důkaz, že byl ve spoji použit vrut správné délky.